طبق تعریق ویکی پدیا سَرسَرا یا لابی بخشی از ساختمان است که برای ورود یا خروج استفاده می‌شود و گاهی اوقات با عنوان راهرو بزرگ یا سالن ورودی نامیده می‌شود. بسیاری از ساختمان‌های بزرگ اداری، هتل‌ها و آسمان خراش‌ها لابی خود را تزئین می‌کنند ، لابی معمولاً در طبقه همكف ساختمان واقع شده و قسمتی از مجتمع یا هتل است كه افرادی كه قصد ورود به هریك از واحدهای آن هتل را دارد، ابتدا می بایست به این محیط داخل شده و پس از عبور از آنجا به واحد موردنظر راه یابد ، لابی هتل یا هر نوع مجتمع از دوقسمت نگهبانی و قسمت نشیمن تشکیل میشود.