چرا طراحی سرویس بهداشتی ضروریست؟
دکوراسیون داخلی حمام و سرویس بهداشتی به دلیل عرصه بهداشتی منزل از اهمیت زیادی برخوردار است،اگر چه سرویس بهداشتی یکی از مهجور ترین نقاط فضای داخلی محسوب می شود اما طراحان برجسته ما به طراحی این فضا نیز به اندازه سایر فضاهای پرتردد اهمیت می دهند.